EDUKACJA PIELĘGNIAREK I LEKARZY NA TEMAT NOWOCZESNEGO LECZENIA CUKRZYCY, BOEHRINGER INGELHEIM (2017 – 2018)

– przygotowanie strategii i planu działań edukacyjnych

– przygotowanie materiałów merytorycznych dla lekarzy POZ, pielęgniarek i pacjentów

– przygotowanie i realizacja kampanii edukacjnej mutlichannel: webinary, e-mailingi, wizyty zdalne

– organizacja warsztatów edukacyjnych dla lekarzy i pielęgniarek we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Diabetologicznej SED