LETNIA SZKOŁA MEDYCYNY PERSONALIZOWANEJ (2018)

– prowadzenie korespondencji krajowej i międzynarodowej z wykładowcami i uczestnikami wydarzenia

– koordynacja prac związanych z przygotowaniem programu merytorycznego

– opracowanie, uruchomienie i obsługa strony internetowej

– koordynacja logistyki wydarzenia: rezerwacje biletów lotniczych, rejestracja on-line dla wykładowców i uczestników, zakwaterowanie i posiłki

– prowadzenie rejestracji i nadzór na miejscu

– koordynacja prac związanych z organizacją otwierającego Szkołę spotkania Okrągłego Stołu, w którym udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, dyrekcji Centrum Onkologii, specjaliści onkolodzy i ekonomiści zdrowia