OBSŁUGA KORPORACYJNA ZWIĄZKU PRACODAWCÓW INNOWACYJNYCH FIRM FARMACEUTYCZNYCH INFARMA (2017), OBSŁUGA PROJEKTOWA (OD 2018)

OBSŁUGA PROJEKTOWA:

– codzienny monitoring i analiza publikacji dotyczących rynku farmaceutycznego

– prowadzenie projektu Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów Pacjenci.Pro

 

OBSŁUGA KORPORACYJNA (2017):

– opracowanie strategii komunikacyjnej

– doradztwo komunikacyjne

– codzienny monitoring i analiza mediów

– przygotowanie i aktualizacje mapy interesariuszy

– organizacja konferencji prasowych

– media relations

– koordynacja publikacji raportów

– przygotowywanie aktualizacji procedur i kodeksów

– organizacja szkoleń z wystąpień publicznych

– zarządzanie kryzysowe

– prowadzenie profili w social mediach: Facebook, Twitter