STRATEGIA

PR korporacyjny i produktowy
Public Affairs
Marketing – od strategii do realizacji

KAMPANIE

Kampanie edukacyjne
i informacyjne na poziomie ogólnopolskim
i regionalnym – od pomysłu, przez realizację, do raportu końcowego

WYDARZENIA

Organizacja imprez okolicznościowych (np. jubileuszy, zjazdów, warsztatów) – od koncepcji, po zaproszenie ciekawych prelegentów i pełną realizację wydarzenia

EDUKACJA

Tworzenie materiałów edukacyjnych dla pacjentów, ich opiekunów, lekarzy, farmaceutów i pielęgniarek, np. ulotek, broszur, poradników, plakatów, roll- up’ów

SOCIAL MEDIA

Zarządzanie profilami w mediach społecznościowych, budowanie społeczności, prowadzenie profili, moderacja dyskusji

SZKOLENIA

Organizacja i prowadzenie szkoleń z komunikacji, wizerunku, autoprezentacji, zarządzania sytuacjami kryzysowymi, medialnych.

STRONY INTERNETOWE

Prowadzenie stron internetowych – przygotowywanie koncepcji i treści stron.

CZASOPISMA

Wydawanie czasopism dla pacjentów – redakcja treści, przygotowywanie artykułów, skład graficzny i druk

AKCJE INFORMACYJNE

Nagłośnienie problemów pacjentów, towarzystw naukowych i innych grup społecznych
np. problemy z diagnostyką, dostępem do leków i leczenia.

WSPÓŁPRACA

Efektywna współpraca z liderami opinii, ekspertami, organizacjami pozarządowymi, dziennikarzami i decydentami

KONFERENCJE PRASOWE

Organizacja spotkań prasowych, przygotowywanie materiałów dla mediów

FILMY

Opracowanie scenariuszy i produkcja filmów i animacji, np. o stowarzyszeniu, o chorobie, o problemach z leczeniem oraz innych tematach edukacyjnych