PROWADZENIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PUBLIC RELATIONS I SEKRETARIATU INICJATYWY ALL.CAN POLSKA (OD 2018)

PUBLIC RELATIONS:

– opracowanie strategii komunikacyjnej

– organizacja konferencji prasowych

– media relations

– koordynacja publikacji raportów

– prowadzenie profili w social mediach: Facebook, Twitter

– zarządzanie kryzysowe

 

SEKRETARIAT:

– prowadzenie korespondencji pomiędzy członkami inicjatywy w Polsce i na świecie

– organizacja spotkań członków inicjatywy

– przygotowywanie kalendarza wydarzeń wraz z aktualizacjami

– przygotowywanie prezentacji do wystąpień publicznych- przygotowywanie i wysyłka Newsletterów