Debata ekspertów: „Jak zoptymalizować ścieżkę pacjenta onkologicznego od diagnozy do wdrożenia leczenia – na przykładzie raka płuca”

(31 marca 2021)

31 marca z inicjatywy All.Can Polska, odbyła się debata, podczas której zaprezentowano praktyczne wskazówki i rekomendacje przedstawione w ekspertyzie pt.

„Optymalizacja modelu finansowania świadczeń diagnostyczno-leczniczych w leczeniu nowotworów w celu usprawnienia ścieżki pacjenta i maksymalizacji wyników leczenia raka płuca”.

W spotkaniu udział wzięli:

  • dr hab. n. med. Maciej Krzakowski – Krajowy Konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, członek Prezydium All.Can Polska
  • Małgorzata Gałązka – Sobotka – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Wice-przewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, członek Grupy Sterującej All.Can Polska
  • Artur Fałek – ekspert ds. ochrony zdrowia
  • Dr Jerzy Gryglewicz – ekspert ds. ochrony zdrowia
  • Szymon Chrostowski – Przewodniczący Prezydium All.Can Polska, Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie

Prowadzący: red. Krzysztof Jakubiak

Nad organizacją i przebiegiem wydarzenia, czuwał zespół ExpertPR.