Nowy raport pt: „System ciągłego monitorowania glikemii metoda skanowania 2021. Dostępność w Polsce – stan obecny i konieczne kierunki zmian”.
(9 czerwca 2021)

9 czerwca 2021 ukazał się wydany przez Modern Health Insitute nowy raport grupy ekspertów pt: „System ciągłego monitorowania glikemii metoda skanowania 2021. Dostępność w Polsce – stan obecny i konieczne kierunki zmian”.

Raport „System ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania w 2021. Dostępność w Polsce – stan obecny i kierunki zmian” został opracowany w maju 2021 r. przez Radę Naukową, w skład której weszli

 • dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski – kierownik II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant krajowy w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii
 • dr hab. n. med. Leszek Czupryniak – kierownik Katedry i Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • dr hab. n. med. Maciej T. Małecki – kierownik Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW – kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, konsultant krajowa w dziedzinie Medycyny Rodzinnej
 • dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec – kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • dr hab. n. med. Dorota Zozulińska–Ziółkiewicz – kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
 • Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA – ekspert systemu ochrony zdrowia
 • Redaktor Krzysztof Jakubiak – prezes Modern Healthcare Institute

Pełna treść Raportu znajduje się tutaj:

raport-glikemia-www.pdf (mzdrowie.pl)

 

Najważniejsze rekomendacje opracowane przez autorów raportu „System ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania w 2021. Dostępność w Polsce – stan obecny i kierunki zmian”:

Wnioski z  opublikowanych ocen klinicznych, analiz danych systemu opieki zdrowia, a  także opinie ekspertów jednoznacznie wskazują na korzyści kliniczne i systemowe z zastosowania ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania w opiece nad pacjentami z  cukrzycą, uznając go za równie ważny jak farmakoterapia element prowadzenia procesu terapeutycznego. Korzyści kliniczne z jego zastosowania potwierdzone są w całej populacji osób z  cukrzycą, mając jednak na uwadze optymalizację opieki, obecnie szczególnie zasadnym jest rozszerzenie refundacji systemu dla trzech grup pacjentów:

 1. Pacjenci z cukrzycą typu 1 w wieku od ukończenia 18. do ukończenia 26. roku życia.
 2. Pacjenci z  cukrzycą typu 1, którzy ukończyli 26. rok życia, a wcześniej rozpoczęli stosowanie systemu.
 3. Kobiety z  cukrzycą wymagające insulinoterapii w okresie ciąży i połogu; w cukrzycy przedciążowej od momentu stwierdzenia przez lekarza ginekologa ciąży, w cukrzycy ciążowej po kwalifikacji do insulinoterapii, do 8. tygodnia po połogu włącznie.

 

W pracach nad opracowaniem koncepcji raportu, jego przygotowaniem i wydaniem brał udział zespół ExpertPR.