Kampania edukacyjna

RAK PĘCHERZA – WYKRYJ I LECZ!

(maj 2021)

Rak pęcherza moczowego jest 4. najczęściej wykrywanym wśród mężczyzn i 12. wśród kobiet nowotworem. Rocznie diagnozuje się go u ok. 7300 osób w Polsce i jest przyczyną śmierci ok. 4000 pacjentów.

Kampania RAK PĘCHERZA – WYKRYJ I LECZ! ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa, wiedzy pacjentów i zwrócenie uwagi lekarzy na tę jednostkę chorobową. Chcemy zwiększyć szansę pacjentów z rakiem pęcherza na dłuższe życie i dać wsparcie chorym oraz ich bliskim.

W ramach kampanii planowane są działania edukacyjne, prowadzone na stronie kampanii www.rakpecherza-wykryjilecz.pl oraz na profilu na Facebook’u. Bardzo ważnym elementem naszych działań jest powołanie do życia zamkniętej grupy wsparcia na Facebook’u dla pacjentów z rakiem pęcherza i ich bliskich.

Organizatorem kampanii jest Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych.

Patronat nad kampanią objęły Polskie Towarzystwo Urologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych. Partnerem strategicznym jest firma Merck. 

  • Opracowanie strategii komunikacyjnej kampanii
  • Pozyskanie i koordynacja współpracy z partnerami kampanii
  • Pozyskanie patronatów
  • Nagranie spotów video z pacjentami, i ekspertami
  • Organizacja konferencji prasowej inaugurującej kampanię
  • Przygotowanie infografiki nt. raka pęcherza
  • Współpraca z mediami ogólnopolskimi i regionalnymi
  • Przygotowanie grafik i postów do mediów społecznościowych
  • Prowadzenie biura prasowego