BADANIA PROFILAKTYCZNE DLA PARLAMENTARZYSTÓW 

Organizujemy akcję badań profilaktycznych dla parlamentarzystów (badania spirometryczne i pomiar zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu) wspierając Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych. Edukujemy posłów i senatorów na temat raka płuc i wyzwań systemowych – wystawa we foyer. Uczestniczymy w posiedzeniu Zespołu ds. organizacji systemu ochrony zdrowia, gdzie toczy się dyskusja na temat organizacji opieki zdrowotnej nad chorymi z rakiem płuca.

Lipiec 2019