Briefing prasowy z udziałem Krakowskich sześcioraczków

Organizacja briefingu prasowego w Krakowie pod przewodnictwem Prof. Ryszarda Lauterbacha, nowego prezesa Polskiego Towarzystwo Neonatologicznego. W spotkaniu brały udział pierwsze i jedyne polskie sześcioraczki i ich rodzice oraz dziennikarze z mediów krakowskich i ogólnopolskich: przedstawiciele prasy, radia, telewizji i portali. Tego dnia sześcioraczki zostały zabezpieczone przed wirusem RS w ramach rozszerzonego programu profilaktyki.

Styczeń 2020