Edukacja pielęgniarek i lekarzy na temat nowoczesnego leczenia cukrzycy, Boehringer Ingelheim (2017-2018)

  • Przygotowanie strategii i planu działań edukacyjnych
  • Przygotowanie materiałów merytorycznych dla lekarzy POZ, pielęgniarek i pacjentów
  • Przygotowanie i realizacja kampanii edukacjnej mutlichannel: webinary, e-mailingi, wizyty zdalne
  • Organizacja warsztatów edukacyjnych dla lekarzy i pielęgniarek we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Diabetologicznej SED