KONFERENCJA DIABETOLOGIA 2019 – RELACJE, TWEETY, POSTY 

Udział w dorocznej konferencji z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą „Diabetologia 2019 – IX edycja: Nowości w diagnostyce i leczeniu cukrzycy”. Podczas spotkania przedstawione zostały dane z raportu ”Znaczenie nowoczesnych metod monitorowania glikemii i telemedycyny dla poprawy jakości opieki nad pacjentem z cukrzycą” przygotowany przez Radę Naukowa pod redakcją prof. Doroty Zozulińskiej-Ziółkiewicz oraz prof. dr hab. n. med. Macieja Małeckiego. Raport zawiera najważniejsze zagadnienia związane z monitorowaniem i jego wpływem na jakość opieki nad chorymi z cukrzycą. Pośród wykładowców konferencji znaleźli się min: prof. Leszek Czupryniak i prof. Malgorzata Myśliwiec.

Do naszych zadań należało opracowanie materiału prasowego, przygotowanie postów na FB i Twittera oraz relacji z konferencji.

Listopad 2019