Letnia szkoła medycyny personalizowanej (2018 r.)

  •  Prowadzenie korespondencji krajowej i międzynarodowej z wykładowcami i uczestnikami wydarzenia
  • Koordynacja prac związanych z przygotowaniem programu merytorycznego
  • Opracowanie, uruchomienie i obsługa strony internetowej
  • Koordynacja logistyki wydarzenia: rezerwacje biletów lotniczych, rejestracja on-line dla wykładowców i uczestników, zakwaterowanie i posiłki
  • Prowadzenie rejestracji i nadzór na miejscu
  • Koordynacja prac związanych z organizacją otwierającego Szkołę spotkania Okrągłego Stołu, w którym udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, dyrekcji Centrum Onkologii, specjaliści onkolodzy i ekonomiści zdrowia