Obsługa korporacyjna związku pracodawców innowacyjnych firm farmaceutycznych INFARMA (2017 r.), obsługa projektowa (od 2018 r.)

Obsługa projektowa

 • Codzienny monitoring i analiza publikacji dotyczących rynku farmaceutycznego

 • Prowadzenie projektu Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów Pacjenci.Pro

Obsługa korporacyjna 

 • Opracowanie strategii komunikacyjnej

 • Doradztwo komunikacyjne

 • Codzienny monitoring i analiza mediów

 • Przygotowanie i aktualizacje mapy interesariuszy

 • Organizacja konferencji prasowych

 • Media relations

 • Koordynacja publikacji raportów

 • Przygotowywanie aktualizacji procedur i kodeksów

 • Organizacja szkoleń z wystąpień publicznych

 • Zarządzanie kryzysowe

 • Prowadzenie profili w social mediach: Facebook, Twitter