Obsługa korporacyjna związku pracodawców innowacyjnych firm farmaceutycznych INFARMA (2017 r.), obsługa projektowa (od 2018 r.)

Obsługa projektowa

 • Codzienny monitoring i analiza publikacji dotyczących rynku farmaceutycznego
 • Prowadzenie projektu Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów Pacjenci.Pro

Obsługa korporacyjna

 • Opracowanie strategii komunikacyjnej
 • Doradztwo komunikacyjne
 • Codzienny monitoring i analiza mediów
 • Przygotowanie i aktualizacje mapy interesariuszy
 • Organizacja konferencji prasowych
 • Media relations
 • Koordynacja publikacji raportów
 • Przygotowywanie aktualizacji procedur i kodeksów
 • Organizacja szkoleń z wystąpień publicznych
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Prowadzenie profili w social mediach: Facebook, Twitter