Prowadzenie działań z zakresu Public Relations i Sekretariatu inicjatyw All. CAN Polska (od 2018 r.)

Public Relations

 • Opracowanie strategii komunikacyjnej
 • Organizacja konferencji prasowych
 • Media relations
 • Koordynacja publikacji raportów
 • Prowadzenie profili w social mediach: Facebook, Twitter
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Prowadzenie korespondencji pomiędzy członkami inicjatywy w Polsce i na świecie
 • Organizacja spotkań członków inicjatywy
 •  Przygotowywanie kalendarza wydarzeń wraz
  z aktualizacjami
 • Przygotowywanie prezentacji do wystąpień publicznych- przygotowywanie i wysyłka Newsletterów