SZKOLENIE Z KOMUNIKACJI DLA NEONATOLOGÓW I POŁOŻNYCH 

Zarząd ExpertPR w roli ekspertek w komunikacji w ochronie zdrowia. Elżbieta Brzozowska i Ewa Matusiak poprowadziły wykłady i warsztaty z komunikacji lekarz/pielęgniarka – rodzic wcześniaka oraz z radzenia sobie z syndromem wypalenia zawodowego podczas VII Podkarpackiego Spotkania Neonatologicznego w Dubiecku pod Rzeszowem.

Październik 2019